محل تبلیغات شما

کتاب مجموعه پرسشهای چهار گزینه ایی قوانین مالی و محاسباتی و اداری آرش شمسه انتشارات ترمه 

ترتیب مطالب کتاب : درسنامه قوانین + تستهای طبقه بندی شده + آزمونهای جامع 

۱- درسنامه قانون مدیریت خدمات کشوری 

- تستهای کامل از خط ب خط قانون مدیریت خدمات کشوری 

- آزمون جامع قانون مدیریت خدمات کشوری

- پاسخنامه

_________________________________________________________

۲- درسنامه قانون محاسبات عمومی کشور 

- تستهای کامل از خط ب خط قانون محاسبات عمومی کشور

- آزمون جامع قانون محاسبات عمومی کشور 

- پاسخنامه

_________________________________________________________

۳- درسنامه قانون دیوان محاسبات کشور  

- تستهای کامل از خط ب خط قانون دیوان محاسبات کشور 

- آزمون جامع قانون دیوان محاسبات کشور

- پاسخنامه

_________________________________________________________

۴- درسنامه قانون برگزاری مناقصات 

- تستهای کامل از خط ب خط قانون برگزاری مناقصات 

- آزمون جامع قانون برگزاری مناقصات 

- پاسخنامه

کتاب قوانین مالی و محاسباتی
تستهای قانون محاسبات عمومی کشور،قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون دیوان محاسبات،قانون برگزاری مناقصات

 

کتاب تست قوانین مالی و محاسباتی

سفارش کتاب قوانین مالی و محاسباتی و اداری

معرفی منابع استخدامی دیوان محاسبات کشور

خط ,محاسبات ,تستهای ,جامع ,برگزاری ,آزمون ,خط ب ,ب خط ,از خط ,کامل از ,مدیریت خدمات ,قانون محاسبات عمومی ,قانون برگزاری مناقصات  ,قانون مدیریت خدمات ,قانون دیوان محاسبات

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها