محل تبلیغات شما
داوطلبان این رشته ها برای تهیه کتاب مجموعه سوالات قوانین مالی و محاسباتی انتشارات ترمه آرش شمسه میتوانند تلفنی نسبت به سفارش کتاب اقدام نمایند. حسابدار - کد شغلی ۳۰۲۹ حسابرس - کد شغلی ۳۰۳۲ کارشناس امور اداری - کد شغلی ۳۱۱۱ کارگزین - کد شغلی ۳۱۹۰ کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور - کد شغلی ۱۳۴۳۵ با مطالعه کتاب ، به تمام سوالات روز آزمون پاسخ خواهید داد.

کتاب تست قوانین مالی و محاسباتی

سفارش کتاب قوانین مالی و محاسباتی و اداری

معرفی منابع استخدامی دیوان محاسبات کشور

کد ,شغلی ,کتاب ,آزمون ,امور ,اداری ,کد شغلی ,امور اداری ,استخدامی کشور ,و استخدامی ,کشور کد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

شعر ها و ترانه ها/ رستم رسولي