محل تبلیغات شما

مقدمه کتاب : مجموعه پرسشهای چهار گزینه ایی قوانین مالی و محاسباتی و اداری 

تست قانون محاسبات عمومی
مقدمه کتاب استخدامی دیوان محاسبات 

بخشی از مقدمه کتاب : 

در این کتاب سعی شده است که تمامی مواد قوانین به صورت پرسشهای چهار گزینه ایی طبقه بندی شده پوشش داده شود که داوطلبان نیاز به کتابهای دیگر احساس نکنند.

در طرح سوالات ،  از کمکهای سایر صاحب نظران و کارشناسان دیوان محاسبات بهره بردیم تا به رویکرد کتاب پاسخگویی به تمامی سوالات آزمونهای استخدامی برسیم. 

آرش شمسه - کارشناس ارشد حسابداری - حسابرس ارشد دیوان محاسبات کشور

ثبت سفارش کتاب: 

0935-357-0737

021-66466203

کتاب تست قوانین مالی و محاسباتی

سفارش کتاب قوانین مالی و محاسباتی و اداری

معرفی منابع استخدامی دیوان محاسبات کشور

کتاب ,دیوان ,قوانین ,استخدامی ,ارشد ,مقدمه ,قوانین مالی ,و محاسباتی ,مقدمه کتاب ,دیوان محاسبات ,گزینه ایی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرسش مهر