محل تبلیغات شما

تذکر مهم :  چنانچه قصد کسب درصد عالی در روز آزمون در دروس قوانین مالی و محاسباتی و اداری دارید ، بایستی منبع به روز و معتبر و کامل در اختیار داشته باشید.

چند روز وقت مطالعه برای کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینه ایی قوانین مالی و محاسبات و اداری ، بگذارید مطمنا روز آزمون به همه سوالات پاسخ خواهید داد.

کتاب دارای ۴ بخش میباشد.

شرح درس قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون محاسبات عمومی،قانون دیوان محاسبات و قانون برگزاری مناقصات 

ب همراه مجموعه پرسشهای چهارگزینه ایی و آزمونهای جامع (بیش از ۸۲۲ تست )

۱۲۵ صفحه شرح درس و ۲۱۰ صفحه تست های کامل به روز  و خط ب خط قوانین

 روز آزمون داوطلبی به سوالات پاسخ میدهد که منبع کامل با تستهای طبقه بندی مفهومی در اختیار داشته.

 

برای دانلود رایگان تعداد ۲۰ سوال تستی از قانون محاسبات عمومی کشور از منبع کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینه ایی قوانین مالی و محاسباتی و اداری تالیف آرش شمسه به ادامه مطلب بروید.

کتاب تست قوانین مالی و محاسباتی

سفارش کتاب قوانین مالی و محاسباتی و اداری

معرفی منابع استخدامی دیوان محاسبات کشور

محاسبات ,روز ,اداری ,منبع ,مالی ,چهارگزینه ,پرسشهای چهارگزینه ,قوانین مالی ,مالی و ,و اداری ,چهارگزینه ایی ,مجموعه پرسشهای چهارگزینه ,قانون محاسبات عمومی ,کتاب مجموعه پرسشهای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها